Anita Kärrman

Spar

Fotografiet, även om det inte säger sanningen, underlättar fragmentarisk hågkomst av barndomen. Om minnet i stället hade lagts i små burkar, konserverats och prydligt placerats in på hyllor. Skulle det vi då kommer ihåg varit annorlunda? Skulle minnet med tiden ha kunnat förändras, som fostret i formalin eller ha antagit en obehaglig färgförändring. I projektet Spar, har jag utgått från fotografier, gjort små målningar, som lagts i konserveringsburkar av glas.

2012